Get Adobe Flash player

Quran əxlaqında fədakarlığın əhəmiyyəti

Bir kimsənin imanının, Allaha olan bağlılığının, sevgisinin və qorxusunun dərəcəsini ancaq Allah belə bilər. Quranda bu həqiqət “Bilin ki, (kafirlər və münafiqlər) Allahdan gizlənmək (küfrlərini, ikiüzlülüklərini Peyğəmbərdən və möminlərdən gizlətmək) məqsədilə ikiqat olarlar (sinələrini bükərlər).

ardı ...

Hal-hazırda  müsəlmanlarin fədakar olmalarinin əhəmiyyəti

Saytda  fədakarlığın möminin səmimiyyətini ortaya qoyan ən əhəmiyyətli xüsusiyyətlərindən biri olduğunu izah etdik. Ancaq bu da unutulmamalıdır ki, insanın həyatı boyunca qarşısına fədakarlıq edə biləcəyi çox az sayda fürsət çıxa bilər. Bu səbəblə qarşısına bu cür bir fürsət çıxdığında.

ardı ...

Problemlərini bəhanə edərək fədakarliqdan qaçanlar

Problemlərini bəhanə edərək fədakarliqdan qaçanlarSaleh möminlər həyatları boyunca qarşılaşdıqları bütün çətinliklərdə Allahın razılığını qazanmağı nəfslərinin mənfəətlərinə  seçərlərkən, bir qisim insanlar bu əxlaqı yaşamaqdan şiddətlə qaçarlar. Quran əxlaqını bilən, başqalarına da bu əxlaqı nəsihət edib Müsəlmanlara dəstək olmanın ...

ardı ...

Möminlər Allahın razılğını qazanmağı hər şeydən tutarlar

Quran əxlaqını yaşamayan kəslər, nəfslərini sahiblənmələri və qoruyub gözləmələri lazım olan bir varlıq olaraq görərlər. Var gücləriylə onu dəstəkləməyə, onun istəklərini yerinə yetirməyə və müdafiəçiliyini etməyə səylərlər. Bütün həyatlarını; ideallarını, dostluqlarını, dünyagörüşlərini nəfslərinin tələbləri istiqamətində istiqamətləndirərlər.


ardı...

Möminlərin fədakarlıq göstərmələrini tələb edə biləcək vəziyyətlər

Allah dünya həyatını bir imtahan mühiti olaraq yaratmış və insanları “xeyr və şərlə” sınayacağını bildirmişdir. Bu səbəblə insan yaşadığı müddət boyunca heç gözləmədiyi bir anda çox çaşdırıcı hadisələrlə qarşılaşa bilər. Adamın belə ani vəziyyətlərdə də gözəl əxlaq göstərə bilməsi, Quran əxlaqına uyğun rəftarlar sərgiləyə bilməsi ancaq səmimi imana sahib olmasıyla mümkün olar.

ardı ...

Çətinlik mühitlərində göstərilən fədakarlıq ilə rahatlıq içindəykən edilənlərin dəyəri Allah qatında bir olmaya bilər

Saytın əvvəlki hissələrində çətinliklərin münafiq xarakterli insanlarla, səmimi möminləri ayırd edən əhəmiyyətli bir imtahan vəsiləsi olduğundan bəhs etdik. Quranın bir çox ayəsində, gözəl mühitdəykən möminlərlə birlikdə hərəkət edən, mömin...

ardı...


Dünyadakı uşaqların yaşadıqları çətinliklər

Mömin üzərinə düşən məsuliyyətlərdən biri də dünya gündəmində tez-tez iştirak edən, uşaqların məruz qaldıqları çətinliklərə həll gətirə bilməkdir. Körpü altında yatan, zibil qarışdıraraq həyatını davam etdirən, çox az bir pul qarşılığında həyatını təhlükəyə ataraq çalışmaq məcburiyyətində qalan, evi olmayan, bəslənmə qeyri-kafiliyi səbəbiylə ölən bir çox uşaq vardır.        

 ardı... 


Muhacirlərin Yaşadıqları Çətinliklər

Döyüş sonrasında meydana gələn yoxsulluq, bir çox insanı yurdlarından ayrılmağa məcbur etmişdir. Bütün dünya, döyüşdən qaçan insanların yaşadıqlarına şahid olmasına baxmayaraq bir çox ölkə muhacirləri qəbul etməmişdir. Soyuq Muhacirlərin Yaşadıqları Çətinlikləraltında günlərlə, həftələrcə gedərək etibarlı yerlərə çatmağa çalışan bu insanlar çox vaxt başqa bir ölkəyə yönəlmək məcburiyyətində qalmışlar.İndiki vaxtda dünya ümumisindəki rəsmi olaraq bilinən cəmi muhacir sayı 21 milyondur.

 ardı...